ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

První pomoc ve škole

Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci a prevence přenosu pohlavních chorob. Celou akci zaštiťovala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která spolu s brněnskou záchrannou službou připravila u nás ve škole stanoviště, kde si žáci mohli vyzkoušet základní úkony první pomoci, např. zajistit dýchání postiženého, správně provést masáž srdce či adekvátně obvázat krvácející poranění. Tato preventivní akce měla u našich žáků pozitivní ohlas, protože se jednalo převážně o praktické ukázky za asistence zkušených profesionálů. V závěru se mohli naši žáci podívat do vozidla zdravotnické záchranné služby, které bylo přistaveno na školním dvoře.

První pomoc ve škole, prosinec 2018 První pomoc ve škole, prosinec 2018 První pomoc ve škole, prosinec 2018 První pomoc ve škole, prosinec 2018 První pomoc ve škole, prosinec 2018 První pomoc ve škole, prosinec 2018

Mgr. Jan Gryc

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019