ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda s ústředním tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Přestože se jedná o poměrně obtížná témata z období středověku a raného novověku, žáci se jej zhostili statečně. Na prvním místě se umístila Penelope Grivas-Bueno, na místě druhém pak Karolína Helena Nettlová. Gratulujeme!

Mgr. Jan Gryc

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019