ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Osudové osmičky

Na konci měsíce října jsme na naší škole realizovali projekt Osudové osmičky v dějinách Československa. Tento projekt si kladl za cíl obeznámit žáky s přelomovými roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v československých dějinách, jejich dopadem a důsledky, které se promítají i do dnešní moderní doby. Do projektu byli angažováni žáci od 7. do 9. ročníku. Žáci si během tohoto projektového dne vyzkoušeli řadu různých aktivit, díky kterým se dokázali vcítit do života lidí minulého století, např. vyrobit šachy z chleba tak, jak to dělali lidé uvěznění po únorovém převratu v roce 1948. Projekt sklidil u žáků úspěch, jelikož se jedná o moderní dějiny, které je zpravidla zajímají nejvíc. V příštím školním roce naše škola uskuteční obdobný projekt na oslavu třicetiletého výročí od Sametové revoluce v roce 1989.

Osudové osmičky, říjen 2018 Osudové osmičky, říjen 2018 Osudové osmičky, říjen 2018 Osudové osmičky, říjen 2018

Mgr. Jan Gryc

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019