ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt 100 let Československa

Třídy 4. A a 4. C se v posledním říjnovém týdnu pustily do náročného projektu 100 let Československa.

V úvodu projektového dne děti zhlédly krátký film, který přímo pro děti této věkové kategorie připravila produkce České televize. Film dětem přiblížil počátky vzniku naší republiky.

V další části se děti rozdělily do skupinek a přiřazovaly správné odpovědi k otázkám, které se týkaly naší historie. Hra byla nejen na vyhledávání správných odpovědí, ale i na rychlost se kterou odpovědi získaly.

Potom následovala individuální práce s textem. Otázky vycházely z témat týkajících se vzniku naší republiky, kultury, volného času a školství této doby. Děti vyhledávaly informace a plnily rozmanité úkoly. Také se seznámily s pojmy jako např. koloniál, zjistily, že ne vždy byla sobota volným dnem k odpočinku. Práce byla zakončena matematickými příklady, které srovnávaly životní úroveň dnes a za první republiky.

V poslední části si děti vytvořily dvojice a z přinesených materiálů vytvářely plakáty o významné osobnosti z oblasti vědy, kultury, sportu a veřejného života. V závěru děti prezentovaly významné osobnosti před třídou a tak se dozvěděly zajímavosti například o našem panu prezidentovi T. G. Masarykovi, V. Havlovi, operní pěvkyni E. Destinové nebo také hokejistovi J. Jágrovi, gymnastce V. Čáslavské a třeba lyžařce E. Ledecké.

V závěru jsme s dětmi celý projekt zhodnotily. Dětem se projektový den líbil a určitě si už budou pamatovat, proč slaví 28. října naše republika státní svátek.

Projekt 100 let Československa, říjen 2018 Projekt 100 let Československa, říjen 2018

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019