ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Exkurze 7. ročníku v Modré

V září se naši sedmáci vypravili na přírodovědně dějepisnou exkurzi do Modré u Velehradu. Navštívili expozici Živá voda, která je vybudovaná v místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky, jsou zde prameny podzemní vody. Ve venkovním areálu je bohatá výsadba zeleně – typické moravské biotopy (např. chřibské prameniště, venkovská bylinková zahrádka, moravský lužní les). Hloubka jezera je 6,5 m, žijí v něm ryby typické pro tento region a vodní rostliny fungují jako kořenová čistička. V hlavní budově nás uvítala pětimetrová maketa vyzy velké a malá výstavka vycpanin vodních ptáků a savců. A pak už nás čekal podvodní tunel. Je v hloubce 3,5 m pod vodní hladinou a má délku 8 m. Viděli jsme např. jesetery, cejny, lipany, sumce, parmy, pstruhy, candáty, štiky a také největší sladkovodní rybu světa, vyzu velkou.

Poté jsme se vydali do archeoskanzenu, kde jsme měli možnost podívat se, jak vypadalo typické sídliště z období Velké Moravy přímo v původní lokalitě. Naše exkurze byla spojena se zážitky, které si žáci jistě vryjí do paměti – např. ochutnávka dobových chlebových placek, výroba keramiky či vyzkoušení si klasického velkomoravského oděvu. Nejvíce však sedmáky zaujala střelba z luku na terč a návštěva typických slovanských polozemnic. Obě exkurze se pojí s látkou, kterou budou probírat letošní školní rok jak v přírodopisu, tak i v dějepisu. Snad se jim při tom vybaví konkrétní ryby nebo stavby právě z Modré u Velehradu.

Exkurze 7. ročníku v Modré, září 2018 Exkurze 7. ročníku v Modré, září 2018

Mgr. Denisa Dosoudilová, Mgr. Jan Gryc, Mgr. Miroslava Kubíčková

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019