ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2017/2018

V průběhu letních prázdnin dorazily do školy výsledky mezinárodních jazykových zkoušek YLE. Tyto zkoušky vykonávali vybraní žáci 5. a 7. ročníků dne 2. června 2015. Zkouška měla dvě úrovně a to Movers (5. ročník) a Flyers (7. ročník) a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení. V každá části mohli žáci získat maximálně pět erbů. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu anglického jazyka.

Účastníci zkoušek YLE – Movers

S. Jenyšová
V. M. Krejčí
M. Molák
A. Husák
D. Doležal
G. Syrová
S. Buchtová

Účastníci zkoušek YLE – Flyers

V. Pindryčová
L. Otrubová

Mezinárodní zkoušky YLE 2017/2018, červen 2018

Mgr. Denisa Pavlíková

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019