ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc

V předposledním červnovém týdnu proběhl projekt I. pomoc ve 4. a 5. ročníku. Žáci se před blížícími prázdninami seznámili s principy ochrany zdraví a záchrany života při hromadném ohrožení. Orientovali se v pravidlech silničního provozu v roli cyklisty a chodce. Významná část pak byla věnována prevenci vzniku zranění. Spolupracovali ve skupinách, řešili teoretické i praktické úkoly na stanovištích.

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019