ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie

V rámci výtvarné výchovy se žáci prvního stupně zúčastnili výukových programů ve Fait Gallery a v Moravské galerii. Žáci prvních ročníků se vypravili do Místodržitelského paláce na edukační program s názvem Čaroděj kouzlovánek, kde se seznámili s chodem galerie a s tím jak by se v ní měli chovat. Žáci druhých ročníků navštívili Pražákův palác, kde se zúčastnili výukového programu Chyťte zloděje, při kterém měli možnost poznat blíže galerii. Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků byli na výtvarných programech Návrat a Tváře ve Fait Gallery. V programu Návrat se žáci zamýšleli nad skrytou obrazovou rovinou vystavených děl umělce Jana Merty a společně rozvíjeli příběhovou linku. Pomocí fantazie a výtvarných technik se žáci vydali na dobrodružnou cestu, na jejímž konci se snažili porozumět, proč jsou častým námětem autorových obrazů jeho blízcí. V druhém programu Tváře byly dětem inspirací k tvorbě i úvahám opět díla výtvarníka Jana Merty. Portréty v nadživotní velikosti se staly východisky pro práci s lidskou tváří a k zamyšlení nad tím, čeho se na ostatních vážíme. Program byl ukončen vlastní prací žáků, kdy malovali tváře, které vyjadřovaly různé vlastnosti.

Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018 Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie, červen 2018

Jana Ullmannová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019