ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Cestování třeťáků po světě

Celé druhé pololetí žáci třetích ročníků cestovali společně s Machem a Šebestovou po světě. Děti si vždy vybraly jeden světadíl, který chtějí navštívit, a poté zavolaly do sluchátka své přání a to se jim vždy vyplnilo. Děti se tak během půl roku ocitly na všech světadílech. V rámci tohoto projektu se seznámily s kulturou obyvatel žijících na různých světadílech, s jejich zvyklostmi, s přírodními podmínkami, zvířaty a nejrůznějšími zajímavostmi daného světadílu. Děti vyhledávaly zajímavé informace o těchto světadílech, pracovaly s mapou, zhlédly několik zajímavých reportáží, plnily nejrůznější úkoly ve skupinkách, dvojicích či na interaktivní tabuli a na závěr vytvořily ve skupinkách plakát o daném světadíle a prezentovaly jej před ostatními spolužáky. V rámci cestování po Americe jsme se vypravili na výlet do westernového městečka Šiklův Mlýn, kde děti měly možnost vyzkoušet si zajímavé aktivity dalekého západu a také se seznámily s životem indiánů. Při cestování po světadílech děti také využily svých cestovatelských zkušeností a některé si samy připravily prezentaci a seznámily své spolužáky s navštívenou zemí. Velice zajímavou prezentace měla připravenou dívka z Vietnamu, a jelikož tráví celé prázdniny v této zemi, dokázala dětem tuto zemi velice dobře přiblížit. Tato dívka přišla v tento den v jejich svátečních šatech, donesla dětem na ochutnání jejich speciality a na závěr je naučila pár vietnamských slovíček. Děti díky tomuto projektu získaly nejen spoustu nových informací z různých koutů světa, ale seznámily se i s rozdíly jednotlivých kultur a jedinečnosti každého z nás, s dětmi z jiných zemí, jiného vyznání, barvy kůže a také diskutovaly nad tím, proč jsme každý jiný a jak bychom se měli k sobě chovat.

Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018 Cestování třeťáků po světě, červen 2018

Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Iva Doležalová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019