ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přírodovědné soutěže ve 4. a 5. ročníku

Na naší škole proběhla v jarních měsících přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Žáci řešeli teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli: G. Hynek 4.A, N. Prokešová 4.B, D. Nikodým 4.C a T. Křivánek 4. D. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků.

V 5. ročníku proběhla soutěž ve výrobě herbářů. Většina žáků vytvořila pěkné herbáře, které využijí i na II. stupni. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků. Zvítězili B. E. Bayerová 5. A, A. Husák 5. B a B. Janáčková 5. C.

Všichni žáci byli odměněni hezkými cenami.

Mgr. Marta Tesařová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019