ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den Fyzikální a chemické pokusy

Před závěrem jsme uspořádali projektový den. Dobrovolníci z řad starších dětí si připravili mnoho různých zajímavých pokusů z oblasti přírodních věd především fyziky a chemie. Pěkné počasí nám dovolilo připravit si stanoviště na školním dvoře. Žáci si přinesli potřebné pomůcky a také upoutávky s informacemi, často obohacené obrázky. Mladším spolužákům pak trpělivě vysvětlovali a objasňovali některé přírodní zákony.

Zájem o projekt byl skutečně veliký. Prezentace si připravilo víc než 50 žáků a všichni zaslouží velkou pochvalu.

Projektový den Fyzikální a chemické pokusy, červen 2018 Projektový den Fyzikální a chemické pokusy, červen 2018 Projektový den Fyzikální a chemické pokusy, červen 2018

RNDr. Marcela Navrátilová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019