ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Speciální olympiáda

V měsíci dubnu se naši žáci zúčastnili Speciální olympiády, kterou tradičně pořádala ZŠ Brno, Bosonožská 9. Z naší školy byly vyslány dvojice dětí z 3. - 5. ročníku. Pro žáky byly připraveny rozmanité úkoly z oblasti zrakového a sluchového vnímání, vizuomotoriky, prostorové orientace a logického myšlení nebo čtení s porozuměním. Podle ohlasů dětí se nejednalo o nic jednoduchého a při řešení se hodně natrápily. Velké ocenění a gratulace patří našim třeťákům, konkrétně Šimonovi a Evě Sedlákovým, kteří obsadili krásné 2. - 3. místo.

Mgr. Martina Němečková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019