ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Global storylines – Učíme se příběhem

V letošním roce se třídy 4. A a 4. B věnovaly metodě Global storylines. Jedná se o soubor příběhů, které se stávají dlouhodobou osou výuky. My konkrétně jsme prošli příběhem s názvem Voda, důvod odchodu.

Výuka využívá prvky dramatické výchovy, což spočívá v tom, že jsme si vytvořili svoji komunitu a prostředí, kde budeme žít. Každý si budoval vlastní identitu díky postavě a povolání, které si zvolil. Na žáky byly kladeny problémy a výzvy, které museli řešit – příběh je o vzájemné závislosti a o opuštění domova. Byli jsme vedeni k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Rozvíjeli jsme zejména vcítění se do druhého, nenásilné řešení konfliktů, vědomí vlastního vlivu a kritické myšlení.

Následně jsme propojovali příběh s reálnými problémy u nás i ve světě, což nám umožnilo prozkoumávat komplexní globální témata a učili jsme se také rozvíjet odpovědnost ke vztahu k lidem a přírodě. Během celého roku jsme prošli několika dramatickými vstupy a zařazovali podpůrné hry z oblasti dramatické výchovy, což nám pomohlo v tom, že jsme se před sebou přestali stydět, bez obav projevili vlastní názor a k těm, s kterými se nám příliš nedařilo vycházet, jsme našli cestu.

Zažili jsme spoustu nezapomenutelných chvil – oslavu Dne vody v Mariánském údolí, přijetí nové komunity a soužití s nově příchozími, žití v rodinách, vyzkoušeli jsme si přechod hranic, odchod z domova, poznali jsme, jaké je to, když lidé v různých koutech světa trpí nedostatkem vody, natáčeli jsme reportáže, psali novinové články... Celý rok byl završen jak jinak, než výletem k vodě - plavbou po Baťově kanále a setkáním s rodiči, kde jsme jim celý projekt představili, předvedli naše práce, fotografie, videa, zahrály si v rolích a nechali je, ať i oni si okusí, jaké to je, když se děti v naší škole učí metodou Global storylines.

Global storylines – Učíme se příběhem, květen 2018 Global storylines – Učíme se příběhem, květen 2018 Global storylines – Učíme se příběhem, květen 2018 Global storylines – Učíme se příběhem, květen 2018

Mgr. Marcela Šimecká, Mgr. Kateřina Aulehlová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019