ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Battlefield 2018

V polovině měsíce května jsme se s vybranými žáky 8. a 9. ročníků zúčastnili tělovýchovně-dějepisné akce Battlefield, která se konala v lanovém centru Proud na Lesné. Tato soutěž si kladla za cíl spojit fyzické disciplíny s tematickými dějepisnými fakty z období Protektorátu Čechy a Morava. Letošním hlavním tématem, které museli žáci zpracovat ve formě papírové prezentace, se stala osoba radiotelegrafisty Jaroslava Klemeše, který pomáhal při osvobozování ČSR od nacistického režimu. Žáci byli rozděleni do dvou týmů a poměřili své síly s dalšími vrstevníky z jiných brněnských škol, přičemž se vžili do role zahraničních odbojářů. Kromě svalů museli žáci disponovat i znalostmi a splnit povinný kvíz. Celou akci zaštiťovala Československá obec legionářská. Naši žáci obsadili desáté a třinácté místo.

Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018 Battlefield 2018, květen 2018

Mgr. Jan Gryc, PaedDr. Alena Chludová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019