ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

22. Daltonská konference

Ve čtvrtek 10.5.2018 se v budově základní školy na Husově ulici 17 opět konala konference příznivců daltonského a inovativního vzdělávání z České republiky a Slovenska. Konferenci zahájili první náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a místostarostka MČ Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská. Dopolední program obstaral tým pracovníků České školní inspekce vedený PhDr. Josefem Baslem, který publiku představil výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů ČŠI s akcentací na čtenářskou gramotnost. Po nich představil svoji vizi vzdělávání v příštích desetiletích děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice prof. Karel Rýdl. Odpolední program patřil jako tradičně seminářům a workshopům, na nichž mohli účastníci nasbírat řadu praktických a užitečných rad pro svou vlastní pedagogickou činnost. Velmi pěkné semináře na téma daltonského plánu v praxi připravily také paní učitelky z naší školy. Mgr. Jana Ullmanová a Mgr. Iva Doležalová se zabývaly různými možnostmi využití této metody v 1. – 3. ročníku. Na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku se ve svém semináři zaměřily Mgr. Kateřina Krbková Trnková a Mgr. Renata Miková. Oba semináře byly velmi praktické, hojně navštívené a získaly příznivé ohlasy. Různé semináře navštívili také další pedagogové z naší školy. Konference byla velmi úspěšná a věříme, že pro zúčastněné pedagogy měla přínos.

22. Daltonská konference, květen 2018 22. Daltonská konference, květen 2018 22. Daltonská konference, květen 2018 22. Daltonská konference, květen 2018 22. Daltonská konference, květen 2018

Mgr. Ivo Zálešák

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019