ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Konference města Brna

Ve čtvrtek 3. května 2018 pořádal odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna konferenci nazvanou Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, která se konala pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Naše škola zde prezentovala svoji práci prostřednictvím workshopu nazvaného Práce školního parlamentu, který vedly koordinátorky našeho parlamentu Hana Pollaková a Jana Ullmannová. Tohoto workshopu se zúčastnili i členové školního parlamentu Viktor Hejčík ze 6.B a Zdeněk Teller z 8.B, kteří náš parlament skvěle reprezentovali a pohotově odpovídali na dotazy účastníků konference. Workshop byl zaměřen na práci školního parlamentu na základní škole: průběh voleb, přípravy zasedání školního parlamentu, průběh akcí organizovaných členy parlamentu, přenos informací do tříd, spolupráce s vedením školy, spolupráce s partnerskými školami, činnost konzultačního centra pro Jihomoravský kraj, pořádání konferencí pro ostatní parlamenty. Část workshopu byla věnována prožitkovému kurzu.

Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018 Konference města Brna, květen 2018

Hana Pollaková, Mgr. Jana Ullmannová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019