ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Ocenění pracovníků líšeňských škol

V prostorách líšeňského zámku se konala 17.4.2018 malá slavnost. Pan starosta Mgr. Břetislav Štefan, pan místostarosta Ing. Jaroslav Talpa, referentka pro školství Sylva Dudová a předsedkyně školské komise Mgr. Hana Freibergová ocenili pedagogy ze čtyř líšeňských základních škol a jedné školy mateřské. Pedagogové převzali ocenění líšeňské radnice za svoji dlouhodobou pedagogickou činnost ve prospěch líšeňských dětí.

Pěkné dopoledne zahájili žáci ze ZŠ Holzova, kteří svým sborovým zpěvem navodili slavnostní atmosféru. Ředitelé škol krátce představili své kolegy a kolegyně, poděkovali jim za odvedenou práci na škole a pak již všichni ocenění učitelé z rukou pana starosty obdrželi pěkný diplom za přínos líšeňskému školství a hodnotný dárkový balíček.

Za naši školu byly letos oceněny paní učitelky Mgr. Blanka Denemarková a Mgr. Hana Neumanová. Paní učitelky pracují s dětmi po dlouhá léta a jsou u žáků velmi oblíbené.

Spolu se členy školské komise jsme všichni ocenili malé občerstvení, které připravila líšeňská radnice.

Rádi bychom všem oceněným kolegyním popřáli ještě hodně zdraví a elánu do dalších let na líšeňských školách. Vedení radnice děkujeme za pěkné chvíle v pěkném prostředí zámku Belcredi.

Ocenění pracovníků líšeňských škol, duben 2018 Ocenění pracovníků líšeňských škol, duben 2018 Ocenění pracovníků líšeňských škol, duben 2018

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019