ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Recitační soutěž prvních tříd

V polovině března se po chřipkovém období se uskutečnila recitační soutěž prvňáčků na naší škole. Celé třídy se sešly ráno v divadelním sále, aby držely palce svým vybraným spolužákům. Recitátoři se tak poprvé seznámili s touto soutěží. Zazněly nejrůznější verše, vážnější i veselé. Tréma byla překonána a všichni si to užili. Porota měla nelehký úkol. Výherci byli: 1. místo: Nina Navrátilová z 1. C a Kateřina Vítová z 1. B, 2. místo: Veronika Krajčová z 1. C a Tereza Nedomová z 1. B, 3. místo: Jan Nábělek z 1 .C a Samuel Křepelka z 1.A. Zvláštní cenu poroty obdržela Veronika Vymlátilová. Výherci obdrželi diplomy a věcné ceny. Všem patří velká gratulace.

Mgr. Hana Neumanová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019