ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Beseda s Cyrilem Podolským

Na konci března k nám do školy zavítal pan Cyril Podolský, slavný režisér, animátor, scénárista, spisovatel a výtvarník tvořící pro děti, který se podílel na mnoha filmových pohádkách (večerníček Krysáci, Pat a Mat, Králíci z klobouku, ale i tvorbě pro dospělé (videoklipy Hapky a Horáčka).

Beseda byla rozdělena na dvě části. V první části besedy s názvem Filmové žánry se žáci sedmých a osmých ročníků dozvěděli o základních pojmech spojených s filmovými žánry, o němém a zvukovém filmu nebo také o hudbě ve filmu. Měli jsme také možnost zhlédnout řadu velmi zajímavých filmových ukázek různých žánrů (komedie, horor, drama) doprovázených poutavým komentářem.

Ve druhé části besedy s názvem Animovaný film přišli na řadu žáci šestých ročníků. Ti se seznámili s přípravou a realizací animovaného filmu nebo s možnostmi animace filmových loutek. Žáci měli možnost si také prohlédnout skutečné loutky z večerníčků a názorně vidět výrobu loutek.

Mgr. Denisa Pavlíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019