ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Čtenářská gramotnost v 6. a 7. ročníku

Soutěž Babylon aneb rozumíme si?

V týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2018 se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí.

Letos děti pracovaly s informacemi týkajícími se techniky, jako například kde vznikla helikoptéra nebo kdo první skákal padákem. Žáci doplňovali do textu vhodná slova z výběru, rozhodovali o pravdivosti výroků souvisejících s textem, vybírali z možností správnou odpověď, která se týkala návštěvního řádu Technického muzea v Brně, vyplňovali informace získané z článku o programech technického muzea, hledali v textu cizí slova nebo správně seřadili odstavce článku o Leonardu da Vinci.

Celkově bylo možné získat 43 bodů, přičemž úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal 31 bodů a více. Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli:

7. BMartina Bartková41 bodů
7. BVendula Pindryčová39 bodů
7. CRudolf Trenčanský39 bodů
7. BLeona Otrubová37 bodů
6. AMichal Hochman37 bodů
7. ALukáš Paděra37 bodů
6. ALeona Vyparinová35 bodů

Mgr. Denisa Pavlíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019