ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže

Na začátku února jsme dostali pozvání zúčastnit se konference Městského parlamentu dětí a mládeže, pozvání nás potěšilo, a tak jsme na akci s radostí vyrazili. Seznámíme Vás s průběhem zasedání prostřednictvím postřehů našich Masařek.

„Dne 22.2.2018 se uskutečnila konference školních parlamentů ve vile Stiassni. Na místo jsme dorazili chvíli po 9. hodině. Po začátku programu jsme měli (studenti) vyplnit krátký dotazník týkající se orientace ve vládě a dění kolem nás. Následně přišly prezentace několika lidí. Hned potom byla malá přestávka a následovaly další prezentace. Po obědě byla volba studentů do Městského parlamentu.“

V. Hejčík, 6. B

„Ve čtvrtek 22.2.2018 jsme vyrazili na zasedání brněnských škol do vily Stiassni. Na zasedání byl i mladý delegát v OSN, který nám řekl něco o jeho práci a životě. Akci pořádal Městský parlament dětí a mládeže a povídali jsme si i o tom, že se nemáme bát vyjádřit svůj názor, i když ještě nejsme dospělí.“

K. Šotková, 5. A

„Já jsem si z toho odnesla spoustu zajímavých informací například o OSN. Např., že si vzniklé problémy mezi jednotlivými státy na shromáždění OSN vyříkají a prodiskutují. A kvůli tomu nevznikají potom války. Je to důležitá organizace pro mír na zemi.“

S. Jenyšová, 5. C

Děkujeme MPDM za pozvání a těšíme se na další příjemné setkání.

Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže, únor 2018 Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže, únor 2018 Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže, únor 2018

Mgr. Kateřina Aulehlová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019