ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Webinář projektu Maths in Mind

Partnerské školy mezinárodního projektu Maths in Mind se 17.1.2018 propojily prostřednictvím webináře, aby se seznámily s úkoly, které děti měly řešit a následně prezentovat. Všichni jsme se úspěšně připojili a poslechli si zadání, které pro nás měla přichystaná škola z anglického města Leeds. V prvním úkolu se děti rozdělené do skupin rozhodovaly, jaké jsou jejich priority při řešení matematických úkolů. Nabídnuté aktivity si rozdělily podle důležitosti a skládaly je do diamantu. V druhém úkolu hledaly různé varianty, jak vypočítat příklad 39 x 72. Ve třetím úkolu hledaly cestu, jak se dostat k číslu 52. Se svými diamanty nás seznámila každá skupinka zvlášť. Nápady a varianty řešení druhého a třetího úkolu jsme shrnuli na 2 velké archy. Hned následující den nás čekal další webinář a prezentace výsledků. Z každé země prezentoval práci celé třídy jeden žák. Za nás vystoupil Jiří Konečný a s překladem do angličtiny mu pomáhal pan učitel Zdeněk Rotrekl. Webinář byl pro všechny velmi inspirativní.

Mgr. Kateřina Krbková Trnková, Mgr. Zdeněk Rotrekl

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019