ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vědecká konference

Vážení rodiče a milí žáci,

naši školu navštěvuje spousta šikovných, talentovaných a nadaných dětí. Rozhodli jsme se, že bychom rádi věděli a viděli, co takové děti zajímá, nad čím přemýšlí, bádají či jak tráví svůj volný čas.

Proto vyhlašujeme

1. DĚTSKOU VĚDECKOU KONFERENCI

5. dubna 2018 na ZŠ Masarova

Baví tě poznávat, zkoumat a bádat? Tak se přihlas na konferenci, kde si vyzkoušíš roli vědce a objevovatele a podělíš se o své poznatky s dalšími nadšenci.

Konference je určena pro žáky I. a II. stupně naší školy.
Na konferenci budou vítáni přednášející žáci, vyučující a také třídní kolektivy, které přijdou podpořit své spolužáky.
Každý přednášející bude mít svého garanta - pedagoga, kterého si sám vybere.
Příspěvky bude hodnotit odborná porota, která ocení nejzajímavější témata, způsoby bádání a bude také přednášejícím dávat všetečné otázky.
Nejlepší práce pak budou předneseny na veřejné prezentaci v prostorách ÚMČ Líšeň pod záštitou pana starosty.

Jak se přihlásit:

 1. Žák si vybere téma, které ho zajímá.
 2. Žák si na toto téma připraví 10 - 15 minutovou prezentaci, přednášku nebo vytvoří plakát či projekt.
 3. Samotným příspěvkem nemusí být pouze odborná přednáška, ale také například představení nějakého projektu či modelu...
 4. Žák v několika větách sepíše, o čem příspěvek bude a tuto anotaci odevzdá svému garantovi.
 5. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 23. 2. 2018

  Přihláška bude obsahovat:

  jméno a příjmení dítěte
  třídu
  vybrané téma

  a bude zaslána na email: renata.mikova@zsmasarova.cz

  Témata vědecké konference ZŠ Masarova 2018

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019