ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Beseda s policejním psychologem

V pondělí 4. prosince 2017 měli naši deváťáci možnost si popovídat s policejním psychologem kpt. PhDr. Janem Pokorným, který pracuje u PČR v Jihlavě. Je nejenom psycholog, ale i policista a ve svém oboru pracuje téměř dvanáct let.

Nejprve žákům prostřednictvím vlastní prezentace ukázal rozdíly mezi prací policie v seriálech, které znají z televize, a skutečností. Na fotografiích jednotlivých osob vtipnou formou představil práci různých složek Policie ČR. Popsal také rozsah své vlastní práce – přijímání nových policistů, složité vyhodnocování psychotestů, krizová intervence (pomoc obětem i jejich rodinným příslušníkům) a v neposlední řadě asistence u výslechů. Děti samozřejmě nejvíc zaujaly různé případy, kterými psycholog prošel. Protože deváťáky brzo čekají přijímací zkoušky na střední školy, zajímali se i o možnost práce u policie a podmínky k přijetí.

Po celou dobu besedy byli žáci velmi pozorní, zvídaví, jednotlivé příběhy a jejich vyústění na ně velmi zapůsobily i v rámci minimálního preventivního programu lépe než hodiny teorie.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019