ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Olympiáda z ČJ

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 22 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití. Tentokrát si děti musely poradit s přirovnáními, synonymy, dvojznačnými větami, ale i se slovními druhy a s využitím neobvyklého příslovce tentam. Téma slohové práce bylo letos poměrně jednoduché – „Stalo se to minulý týden“, a tak vznikly bez problémů v předepsaném čase poměrně zajímavé, mnohdy i napínavé příběhy. Žáci mohli dosáhnout maximálně 33 bodů.

Nejúspěšnější byli:

1. místoTereza Suchá9. A26 bodů
2. místo Michal Stratil 8. A21 bodů
Zdeněk Teller8. B21 bodů
3. místoAnna Weisserová8. A19 bodů

Další soutěžící:

F. Křivánek, V. Vávrová, J. Matyáš, J. Baňař, J. Bedáň, J. Frecer, A. Husáková, D. Vyparina, V. Luková, A. Žmijová, E. Nováková, Š. Molák, J. Ištvan, M. Pantůček, D. Moraň, M. Větříšková, P. Skácelová, L. Tomečková.

Do městského kola olympiády z ČJ postupuje Tereza Suchá.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019