ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Maths in Mind

Naše škola se od letošního září účastní mezinárodního projektu Maths in Mind, který je financován Evropskou unií z programu Erasmus +. Do tohoto projektu jsme vstoupili, protože chceme zlepšit výuku matematiky v pátém ročníku a zároveň děti seznámit s výukou tohoto předmětu v jiných zemích.

V rámci projektu proběhlo ve dnech 27.11. - 1. 12. 2017 první setkání učitelů matematiky, které se konalo v bulharském městě Pernik. Zde jsme se dozvěděli, co se jedenáctiletí žáci učí a jaký postoj mají k matematice na školách v Bulharsku, Švédsku, Lotyšsku, Polsku, Velké Británii a Španělsku.

Také jsme naplánovali několik webinářů, při kterých jednotlivé země nachystají různé matematické příklady a žáci pak budou prezentovat svá řešení. Abychom se domluvili, bude vše probíhat v angličtině, takže žáci budou nejen počítat, ale i mluvit anglicky.

Doufáme, že celý projekt bude pro naši školu přínosem a že se nám podaří stanovené cíle naplnit.

Maths in Mind, listopad 2017

Maths in Mind, listopad 2017 Maths in Mind, listopad 2017 Maths in Mind, listopad 2017 Maths in Mind, listopad 2017 Maths in Mind, listopad 2017 Maths in Mind, listopad 2017

Video ze setkání učitelů matematiky v bulharském městě Pernik

Mgr. Zdeněk Rotrekl

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019