ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova

Koncem měsíce listopadu 2017 se sešly všechny 4. ročníky ZŠ Masarova, aby formou projektového vyučování získaly informace o významných dnech a historických událostech naší země. Žáci byli rozděleni do šestičlenných týmů. Vydali se prozkoumat 8 stanovišť, na kterých si prohlubovali znalosti o významných dnech ČR. Například na stanovišti 6.7. - pomocí matematické šifry zjišťovali, kde byl upálen mistr Jan Hus, v křížovce objevili, čí příchod slavíme 5.7. Přiřazovali portrét prezidenta, který byl v čele státu při jeho rozdělení 1.1.1993. Zábavným způsobem děti prošly všechna stanoviště státních svátků v ČR.

Na závěr se v každé třídě aktivita zhodnotila, čímž si všichni navzájem sdělili, že je „historické“ dopoledne bavilo a poučilo zároveň.

Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova, listopad 2017 Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova, listopad 2017 Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova, listopad 2017

Mgr. Kateřina Aulehlová, Mgr. Martina Machajová, Mgr. Renata Miková, Mgr. Marcela Šimecká

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019