ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Prezentace středních škol

Dne 14. listopadu 2017 proběhla v naší škole prezentace středních škol. Zúčastnili se zástupci z 28 středních škol (gymnázií, středních průmyslových škol, zdravotních škol, obchodní akademie, integrovaných středních škol a středních odborných škol) z Brna i blízkého okolí. Žáci si ověřili skladbu výukových předmětů na střední škole, udělali si představu o přijímací zkoušce. Poznali, že důležité pro rozhodnutí a možnost výběru střední školy jsou výsledky prospěchu na základní škole.

Nejdůležitější pro rozhodnutí, na kterou střední školu podat přihlášku, je dostatek informací o nabídce středních škol. Žáky zajímalo, jaké jsou možnosti výjezdu do zahraničí, úroveň výuky cizích jazyků a vybavení technikou. Je nutné navštívit vybranou školu na dni otevřených dveří a vyhledat si co nejvíce informací na internetu.

Jedna z nejúčinnějších metod, jak být úspěšný v čemkoli, je snažit se vytvořit dobrý dojem o sobě. Někdy úplně stačí docela obyčejná image učně či studenta, který má perspektivu, že zvolenou školu dokončí. Za různé soutěže a účast na olympiádách, které žáci absolvují, získávají u přijímacího řízení body navíc.

Věk od 12-17 let je obdobím první volby povolání a až teprve po osmnáctém roce většina lidí dospěje k realistickému rozhodnutí, čemu by se chtěli v životě opravdu věnovat.

Prezentace středních škol, listopad 2017 Prezentace středních škol, listopad 2017

Mgr. Lída Fejová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019