ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko

V podzimních dnech 13. a 14. 11. 2017 jsme s žáky osmých a devátých ročníků navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim (Auschwitz) a Březinku (Birkenau). Při komentované dvou a půl hodinové prohlídce jsme byli svědky zlovůle nacistického totalitního režimu během 2. světové války. Prohlídka na nás udělala velmi hluboký dojem. Poté jsme vyrazili do Heřmanic u Králík, kde jsme následující den absolvovali prohlídku československého opevnění. V rámci této exkurze jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka a pěchotní srub K-S 14 "U cihelny". Zde jsme se seznámili s technickými parametry pevností, jejich účelem, vybavením i každodenním životem vojáků v období první Československé republiky. Po celé dva dny byli žáci velice vnímaví a citliví k událostem a místům, které pro jejich generaci představují už vzdálenou historii, ale přesto je třeba si je stále připomínat.

Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko, listopad 2017 Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko, listopad 2017

Mgr. Jan Gryc, Mgr. Iva Trtíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019