ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Math in Mind

Naše škole pokračuje i tento rok ve spolupráci s partnerskými školami z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Polska a Švédka. Nový projekt, který navazuje na úspěšný projekt Learning Without Limits z předchozích let, se jmenuje Math in Mind a věnuje se výuce matematiky dětí ve věku 10 – 11 let. První setkání vyučujících proběhlo 3. – 5. 11. 2017 v České republice. Učitelé z partnerských škol si měli možnost prohlédnout naši školu a vyzkoušet si řešení různých úkolů z metody prof. Hejného. Setkání bylo věnované především plánu realizace celého projektu a ujasnění jednotlivých etap. Zbyl však čas i na prohlídku brněnských památek, které návštěvu nadchly. Pro všechny bylo setkání velmi inspirativní a přínosné. Další fáze projektu je naplánovaná na březen 2018 do Anglie. Zde budeme sdílet informace o motivaci, přístupu i hodnocení matematiky z pohledu dětí a pracovat na společném výstupu, který by měl být přínosem především pro děti.

Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017 Math in Mind, listopad 2017

Mgr. Kateřina Krbková Trnkov, Mgr. Zdeněk Rotrekl

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019