ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

Volby se uskuteční dne 14.11.2017 v časovém rozmezí konání hovorových hodin a třídních schůzek.

Školská rada pracuje na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a zřizuje ji zřizovatel školy. Radu tvoří 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Návrhy na kandidáty lze podávat volební komisi nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb a to buď písemně na adresu školy nebo elektronicky na mailové adresy členů volební komise.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:
Mgr. Ivana Jelínková ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Mgr. Alexandra Zálešáková alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz
Mgr. Hana Neumanová hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019