ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností

Druhý týden v říjnu se žáci 5. A věnovali velkému projektu, který mapoval hodnoty a životy lidí, kteří žijí v různých regionech světa a v rozdílných sociokulturních a ekonomických podmínkách. Děti se pomocí her, práce s textem, workshopu i sdílení získaných informací snažily pochopit základní globální problémy světa. Zjistily, že mezi nejpalčivější patří chudoba, nerovnost, nízká úroveň vzdělání, zdravotní problémy, hlad, ale i například nedostatek nezávadné vody. Ve workshopu děti poznávaly propojenost a vzájemnou závislost lidí, míst i ekonomik na naší planetě. V jedné z aktivit pátraly po původu svých bot i zemi, kde byly vyrobeny. Všechny překvapilo, že většina bot musela urazit obrovskou vzdálenost, než se dostala do našich obchodů. Také jsme poznali lidi, kteří ve vzdálených zemích boty vyrábí. Velkým překvapením pro žáky bylo, že jsou jimi často děti, které pracují v nevyhovujících podmínkách mnoho hodin denně. V průběhu týdne si děti mohly udělat obrázek i o tom, jak funguje Fair trade, proč vznikl a v čem je lidem prospěšný. Pomocí vyhledávání a zpracovávání informací děti zjistily, kolik procent lidí na světe nemá přístup k nezávadné vodě, vzdělání nebo dostatku jídla. Společně jsme informace vyhodnocovali a hledali místa na světové mapě, kde je problém největší. Toto téma je pro děti velmi náročné, ale rozvíjí u nich smysl pro spolupráci, kritické myšlení, dialog i respekt. Schopnosti i rozhled se jim bude hodit, protože od roku 2018 OECD zavádí do mezinárodních srovnávacích testů PISA i globální dovednosti.

Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností, říjen 2017 Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností, říjen 2017 Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností, říjen 2017 Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností, říjen 2017

Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019