ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v PONDĚLÍ 4. 9. 2017. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat. Před školou proběhne slavnostní přivítání nových žáků - tradiční šerpování prvňáčků. Po zahájení se děti i rodiče odeberou do tříd. Ve třídě přivítají své nové žáčky paní učitelky a paní vychovatelky. Paní vychovatelky s rodiči upřesní nástup dětí do ŠD a časy odchodů ze ŠD.

Děti ani rodiče se nepřezouvají.

V úterý 5. 9. budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny, ve středu 6. 9. tři hodiny a od čtvrtka 7. 9. už čtyři vyučovací hodiny. Po vyučování jdou děti domů nebo do družiny. Žáci 1. ročníku nechodí samostatně na obědy.

Učitelky 1. ročníků:

1.A - Mgr. Kateřina Hartlová
1.B - Mgr. Michaela Prokešová
1.C - Mgr. Jana Damborská
1.D - Mgr. Blanka Denemarková

Součástí tohoto materiálu jsou i seznamy žáků 1. ročníků . Při rozdělování dětí do tříd jsme dbali na to, aby v každé třídě byli společně někteří kamarádi z MŠ. Pokud to bylo jen trochu možné, vyhověli jsme i Vašemu přání ohledně umístění dítěte do třídy. Ve třídách musí být přibližně stejný počet chlapců a dívek a i počet žáků v jednotlivých třídách by měl být rovnoměrný. Rozdělování žáků bylo náročné a nešlo vždy vyhovět Vašemu přání. Věříme, že současné rozdělení budete akceptovat.

Všechny paní učitelky prvních ročníků spolu navzájem úzce spolupracují, pravidelně se schází, plánují společné výchovně vzdělávací akce, soutěže, projektové vyučování apod.

Naší snahou je, aby se děti cítily ve škole bezpečně, naučily se mnoho nového a uměly vytvořit kamarádský kolektiv.

Základem je otevřená spolupráce mezi školou a rodinou. Těšíme se na tuto spolupráci, budeme Vás pravidelně informovat o veškerém dění ve škole, aby pro Vaše dítě byl nástup do školy příjemný a bezproblémový.

Ať nový školní rok přinese dětem, rodičům i učitelkám mnoho chvil naplněných úsměvem, radosti z úspěchu, pokroku a porozumění.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019