ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Návštěva Fait Gallery

I v letošním roce se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili výukových programů v bývalé brněnské továrně ve Fait Gallery. Žáci prvních a druhých ročníků navštívili program s názvem Lince na stopě. Žáci nejdříve zhlédli výstavu umělce Milana Grygara. Seznámili se, jaké podoby může mít linie, čára, přímka nebo úsečka a zjistili odkud, kam vedou a co je spojuje dohromady. Poté vytvářeli velké i malé obrazy z linek, snažili se také o výtvarné uchopení prostoru i plochy papíru. Starší žáci navštívili program Rub a líc. I zde žáci nejdříve zhlédli výstavu Milana Grygara. Inspirování jeho uměleckou tvorbou si poté vyzkoušeli kresbu se zapojením hmatu. Žáci překonávali dvojrozměrnost papíru a zkusili si kreslit bez přímé zrakové kontroly. Při své tvorbě zjišťovali, kde má kresba rub a kde má líc, obě strany nakonec vzájemně propojili a snažili se mezi nimi navázat rozhovor. Programy se dětem moc líbily a z galerie si odnesly nové poznatky a zkušenosti.

Návštěva Fait Gallery, červen 2017

Mgr. Jana Ullmannová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019