ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci

Ve čtvrtek 29. června 2017 se stejně jako každý rok konalo slavnostní vyhodnocení práce žáků 2. stupně. Zástupci jednotlivých tříd vystoupili se svými projevy, ve kterých shrnuli dění ve svých třídách v tomto školním roce. Letos poprvé jsme navázali na tradici prvního stupně a ohodnotili jsme 62 žáků druhého stupně plackou s „velkým Masaříkem“, kterou jsme nazvali Masarák. Ocenění dostali nejen žáci, kteří výborně reprezentovali naši školu ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích, ale také žáci, kteří jsou vždy kamarádští a pomáhají ochotně ostatním spolužákům i učitelům. Na závěr byli panem ředitelem oceněni žáci 9. ročníků, kteří úspěšně prezentovali své absolventské práce, a Julie Kučerová z 9. A a Aneta Simonová z 9. B jako nejlepší žákyně školy v roce 2016/17. Po dojímavých videích deváťáků jim naposledy zazvonili prvňáci a předali jim památeční zvonečky.

Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci, červen 2017

Mgr. Alexandra Zálešáková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019