ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Exkurze do Dukovan

Koncem dubna jsme navštívili se staršími žáky II. stupně jadernou elektrárnu v Dukovanech. Nejprve jsme shlédli dva krátké filmy, které nám pomohly zamyslet se nad tím, jaký by byl život bez elektrické energie. Také jsme se dozvěděli, jakou měrou přispívá jaderná elektrárna Dukovany elektrickou energií do naší sítě, jak je bezpečná, jak je zabezpečená, jak se pohybují zaměstnanci v elektrárně aj.

Poté jsme se rozdělili do dvou skupin a mohli jsme si prohlédnout model jaderného reaktoru, model aktivní zóny reaktoru v měřítku 1:1, model na ukládání vyhořelého paliva, model celého výrobního bloku. Prohlídka byla obohacena výkladem průvodkyň. Děti se mohly ptát na nejasnosti, zajímavosti. Otázek bylo opravdu mnoho, dokonce jsme sklidili pochvalu za kvalitu položených dotazů. Prý byly lepší než otázky mnohých středoškoláků.

RNDr. Marcela Navrátilová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019