ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Ocenění učitelů na líšeňské radnici

Již druhým rokem byli ve středu 12. dubna 2017 v prostorách líšeňské radnice panem místostarostou Ing. J. Talpou, referentkou pro školství S. Dudovou a předsedkyní školské komise Mgr. H. Freibergovou přijati pedagogové ze čtyř líšeňských základních škol, aby převzali ocenění líšeňské radnice za svoji dlouhodobou pedagogickou činnost ve prospěch líšeňských dětí.

Pěkné odpoledne zahájili žáci z uvedených škol, kteří svými vystoupeními navodili slavnostní atmosféru. Ředitelé škol krátce představili své kolegy a kolegyně, poděkovali jim za odvedenou práci na škole a pak již všichni ocenění učitelé z rukou pana místostarosty obdrželi pěkný diplom za přínos líšeňskému školství a hodnotný dárkový balíček.

Za naši školu byly oceněny paní učitelky Mgr. A. Palíková, PaeDr. A. Chludová a dlouholetá vedoucí vychovatelka E. Krátká. Paní učitelky pracují s dětmi po dlouhá léta a jsou u žáků velmi oblíbené. Paní Krátká již škole vypomáhá ze zaslouženého důchodu.

Spolu se členy školské komise jsme všichni ocenili malé občerstvení, které připravila líšeňská radnice.

Rádi bychom všem oceněným kolegyním popřáli ještě hodně zdraví a elánu do dalších let na líšeňských školách. Vedení radnice děkujeme za pěkné odpoledne na radnici.

Ocenění učitelů na líšeňské radnici, duben 2017 Ocenění učitelů na líšeňské radnici, duben 2017 Ocenění učitelů na líšeňské radnici, duben 2017 Ocenění učitelů na líšeňské radnici, duben 2017

Mgr. I. Zálešák

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019