ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 3.4.-7.4. 2017 v Ivančicích u Brna, v prostorách místního SVČ.

Intenzivní výuka žáků byla zaměřena na procvičování učiva z českého jazyka a matematiky, řešení cvičných testů, ale také na prohlubování náročnějšího učiva, jehož znalost se požaduje při studiu na středních školách. Žáci byli vedeni k samostatnému přemýšlení,  soustředěné práci, správnému hospodaření časem při řešení úkolů, objektivnímu hodnocení svých vědomostí. Měli také dostatek prostoru k individuálním konzultacím s vyučujícími i k tomu, aby si navzájem pomáhali.

Po výuce následovaly vycházky za poznáním Ivančic, města slavných rodáků – malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka. Zájemci navštívili muzeum Alfonse Muchy, kde se dozvěděli o tomto světově proslulém malíři mnoho zajímavostí. Další odpoledne jsme věnovali exkurzi na židovský hřbitov, který patří k největším v republice. Průvodce nás seznámil s historií města Ivančice, postupným osídlováním ve středověku a zejména s historií židovské obce a hřbitova.

Prohlédli jsme si rovněž významné ivančické budovy, zejména renesanční domy.

V podvečer se děti věnovaly samostudiu a konzultacím s vyučujícími. V době osobního volna mohly zajít do místního klubu zahrát si kulečník a jiné hry, nebo si jen tak povídat.

Všichni zaslouží pochvalu. Pracovali naplno každý podle svých schopností a především se k sobě i k nám vyučujícím moc pěkně chovali.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů u přijímacího řízení na střední školy.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích, duben 2017

Mgr. Jana Osičková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019