ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

Koncem února zpracovávali žáci 6. ročníku dané téma v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci si vylosovali různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace. Pomocí návodných otázek se skupiny pokusily co nejpřesněji popsat správný postup během dané události. Poté svoje nápady upřesnily podle nastříhaných lístků se správnými i špatnými odpověďmi. Teprve pak si žáci zkontrolovali svou práci podle vzorového řešení. Dalším úkolem bylo vytvořit nástěnný přehled, který bude sloužit jako učební pomůcka. Svoje znalosti si ověřili pomocí testových otázek týkajících se mimořádných událostí (pokud neznali některé odpovědi, mohli si je vyhledat na vystavených přehledech). Na závěr každá skupina "poučila" své spolužáky, jak by se měli (a neměli) během dané mimořádné situace chovat.

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, březen 2017 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, březen 2017 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, březen 2017

Mgr. D. Dosoudilová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019