ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Program v Židovském muzeu města Brna

U příležitosti tragické likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944 uspořádalo Židovské muzeum vzdělávací pořad "Týden s pamětníky šoa" určený pro žáky a studenty. Tohoto pořadu se zúčastnila 9.B.

Dopolední program byl rozdělen do tří částí. Nejprve jsme si spolu s průvodkyní pořadu zopakovali historické události 30. let v Evropě, poté se děti rozdělily do pěti skupin, každá skupina dostala materiály týkající se poměrů v ghettu v polské Lodži. Tyto dokumenty zachycovaly různé osudy lidí z transportů. V závěru této pracovní dílny mluvčí každé skupiny seznámil ostatní se zjištěnými fakty. Následoval krátký dokumentární film, kde jsme sledovali autentické výpovědi několika pamětníků tohoto hrůzného období. Děti se tak na podrobnostech dozvěděly, jak probíhaly transporty a život v ghettech, co tito lidé prožívali a jak se cítili. Nemůžeme uvěřit, že to vůbec mohli lidé přežít.

Po krátké přestávce za námi přišla paní Bedřiška Felixová, 82letá paní, která jako sedmiletá holčička musela s rodiči odjet do Terezína. Přišla o otce a před transportem do vyhlazovacího tábora ji zachránilo jen to, že maminka jako švadlena byla pro říši nepostradatelná. Poslouchali jsme s velkým dojetím, na paní Felixové bylo znát, jak ji vzpomínky na rodiče a kamarády a vůbec na celou tuto dobu znovu rozrušily.

Po besedě se s paní Felixovou velmi hezky rozloučila Natálka Bláhová, popřála jí za celou třídu hodně zdraví a šťastných chvil se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty a všichni jsme si popřáli, aby se něco takového už nikdy neopakovalo.

Mgr. Jana Osičková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019