ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku

V tomto školním roce jsme využili nabídky Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA) a pozvali k nám do školy studenty brněnské lékařské fakulty. Pro každou "sedmičku" byl připraven dvouhodinový blok zaměřený na nácvik resuscitace. Nešlo o žádnou přednášku ani promítání prezentace. Medici si s dětmi povídali o tom, jak správně postupovat při záchraně lidského života, a ochotně odpovídali na otázky žáků. Po názorných ukázkách resuscitace a upozorněních na možné chyby při jejím provádění se děti rozdělily na 2 skupiny. Každý žák si pak pod vedením budoucího lékaře prakticky vyzkoušel, jak je náročné resuscitovat člověka alespoň 2 minuty. Věřím, že kdyby se v budoucnu děti dostaly do nějaké podobné mezní situace, využijí svých znalostí a dovedností a poskytnou první pomoc.

Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017 Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku, březen 2017

Mgr. D. Dosoudilová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019