ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Čtenářská gramotnost v 6. a 7. ročníku

Soutěž Babylon aneb rozumíme si

V týdnu od 13.2. do 17.2.2017 se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí. Soutěž vzniká pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a za přispění partnerů soutěže, a to Knihy Dobrovský a Nakladatelství Omega a Nakladatelství Nová škola.

Děti pracovaly s informacemi týkajícími se Knihovny Jiřího Mahena, doplňovaly návštěvní řád, vybíraly věty, které obsahově nepatřily do daného úryvku a naopak do daného textu doplňovaly z nabídky náležité informace. Přitom se dozvěděly i něco nového, např. o tom, jak si správně půjčovat knihy v knihovně, ale také se jim přiblížila kniha Lichožrouti od spisovatele Pavla Šruta.

V úterý 7.3.2017 se konalo městské kolo soutěže kategorie 5. tříd a 6. a 7. tříd. Do soutěže se přihlásilo přes 1 600 úspěšných řešitelů školních kol ze základních škol z Brna a okolí. Z nich bylo vybráno více než 300 nejúspěšnějších řešitelů a ti byli pozváni do městského kola.

Z naší školy byli nejúspěšnější:

6.BVendula Pindryčová44 b.
6.BMartina Bartková44 b.
7.ASabina Ognarová44 b.
7.BVít Hoda44 b.
7.BValentýna Luková
7.BBarbora Zdražilová48 b. (postup do městského kola)
7.BAdéla Žmijová45 b.

Mgr. Denisa Opatrná

Návštěva u pana starosty
Global storylines – Učíme se příběhem