ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

5. C - Projekt Vesmír

Vesmír je vzrušujícím tématem nejen pro děti na různých stupních vzdělávání, ale také pro mnohé erudované vědce, kteří si jej zvolili jako hlavní předmět svého bádání, a to dost možná již kdysi dávno v dětství. Jelikož také nás tato tématika zaujala, rozhodli jsme se i my v 5. C pořádně se do této látky ponořit a zjistit o ní co nejvíce.

Náš projekt probíhal od poloviny listopadu do poloviny ledna a v rámci něj jsme s dětmi splnili mnohé úkoly nejen z přírodovědy, ale také z českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Dále děti samostatně vytvářely modely Sluneční soustavy a v návaznosti na to si také připravily prezentaci s úkoly pro naši partnerskou třídu. Díky projektu si děti osvojily mnoho nových informací, zlepšily si zase o něco své prezentační dovednosti a schopnost klást otázky a vhodně na ně odpovídat. Odměnou za dobře vykonanou práci jim byly nejen nově nabyté vědomosti a dovednosti, ale také návštěva planetária, kde se dětem moc líbilo.

Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017 Projekt Vesmír, leden 2017

Mgr. Veronika Ovesná

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019