ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Masopust

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při našem únorovém projektu 1. stupně Masopust. Již v minulých letech jsme si hráli na Masopust. Tato akce byla úspěšná a dětem se velmi líbila, proto bychom ji chtěli zopakovat i letos. V rámci tohoto projektu se žáci 1. stupně dozvědí zajímavosti o tomto lidovém zvyku (přednášky, povídání), budou pracovat v rukodělných dílnách, naučí se masopustní písničky. Vyvrcholením bude masopustní průvod masek. Ten se uskuteční v pátek 24. 2. 2017. Půjdeme v 10 hod. od školy. Po různých malých zastávkách bychom měli dorazit k líšeňské radnici v cca 11:00 až 11:15 hod. Na zastávkách a u radnice budou děti předvádět krátký program, který si připravily. Vás rodiče prosíme o spolupráci při výrobě masek. Ve škole budeme s dětmi vyrábět různé drobnější pomůcky (květiny, věnečky, mávátka, apod.). Vás žádáme, abyste dětem pomohli s masopustní maskou, kterou by si donesly v pátek do školy.

Mělo by se jednat o tradiční veselé masopustní masky. Pro lepší inspiraci uvádíme několik příkladů: jakákoliv zvířátka, kominíci, turci, kašpárci a klauni, vodníci a jiné pohádkové postavy, strašáci, smrtky, babky s nůší i bez ní, nevěsty a ženichové, cikáni apod. Při výrobě, zakoupení nebo vypůjčení masky mějte na zřeteli, že děti se budou pohybovat venku, musí tedy být pod maskou teple oblečené. Děkujeme za spolupráci, a pokud Vám to Váš čas dovolí, přijďte se podívat.

Tradici Líšeňských ostatků se snaží v Líšni zachovat národopisný soubor Líšňáci ve spolupráci s divadlem Líšeň. V sobotu 25. února pořádají velké masopustní veselí, které začíná v 14:00 h průvodem stárků, krojované chasy a masopustních maškar z ulice Kubelíkovy ke kostelu sv. Jiljí a nově pokračuje průvodem maškar až před zámek Belcredi. Můžete využít masky z naší páteční hry a účastnit se s dětmi průvodu.

Pořadatelé Vás srdečně zvou.

Mgr. Ivana Jelínková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019