ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Adventní Drážďany

Pevnost Königstein, zámek Moritzburg a drážďanské adventní trhy, byly náplní zájezdu žáků druhého stupně do Německa. Akce se uskutečnila 8. – 9. prosince 2016 a zúčastnilo se jí celkem 31 žáků.

První den jsme po příjezdu do Německa nejdříve navštívili lázeňské městečko Bad- Schandau, prohlédli si tamní náměstíčko a kostel.

Druhým cílem dne byla nejstarší a největší pevnost v Evropě- Königstein. Impozantní je především její ukotvení v pískovcové skále 42 metrů nad řekou Labe, které ji činilo nedobytnou. Prohlédli jsme si vnější i vnitřní prostory, které svým vzhledem odkazují na dobu, ve které pevnost vznikla, a poukazují na nelehký způsob života lidí v pevnosti. Adventní čas byl patrný i v okolí pevnosti, kde se nacházely trhy spolu s nejdelším adventním kalendářem na světě v podobě oken na zdech podlouhlého domu.

V odpoledních hodinách jsme autobusem přejeli do českých Teplic, kde nás čekalo naše ubytování spolu s večeří a následným odpočinkem.

Druhý den byl pro naši výpravu náročnější. Ihned po snídani jsme autobusem přejeli do Německa, konkrétně k zámku Moritzburg. Celý komplex zámku byl adventně vyzdoben a svým vzezřením se každého snažil uvést do pohádky. Právě zde se natáčela ve spolupráci českých a německých filmařů nejoblíbenější vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek pohádkou ožívá, vtáhne každého návštěvníka do jejího děje a to především díky výstavě rekvizit, dekorací a kostýmů z pohádky. Mohli jsme se obléknout za naše oblíbené postavy z pohádky, navštívit krásně vyzdobené sály a místnosti, interaktivní formou si pohádku v paměti oživit a díky písni Karla Svobody Tři oříšky pro Popelku, která po celou dobu výstavy hrála, se do pohádky přenést. Z rekvizit nás zaujali především sedlo koně Ondráška, sova Rozárka, voskové figuríny herců a Popelčin střevíček, u kterého se někteří z nás také vyfotili. Každý si mohl na památku odnést lískový oříšek.

Ačkoliv bychom rádi zůstali v pohádce i celé dny, chtěli jsme navštívit další zajímavá místa a vydali jsme se na cestu. Autobusem jsme přejeli do nedalekých Drážďan, které byly završením naší cesty. Společně jsme prošli historickými Drážďanami. Prohlédli jsme si budovy obrazárny Zwinger, které jsou považovány za vrchol barokní architektury. Semperova opera svým neorenesančním vzhledem působila velmi impozantně. „Balkón Evropy“ takzvaná Bruhl Terase v nás díky svým překrásným výhledům na celé město zanechala krásné vzpomínky. Prohlédli jsme si také historicky významnou památku, která jako jediná přečkala v původním stavu bombardování Drážďan ke konci druhé světové války Fürstenzug (procesí vévodů). Obdivuhodná je především její délka 102 metrů, na které se honosí vlys zhotoven z 24 000 dlaždic z míšeňského porcelánu. V neposlední řadě jsme také navštívili kostel Frauenkirche, který je díky svému barevnému zdobení považován za jediný svého druhu na světě.

Procházku historickým centrem jsme zakončili na náměstí Altmarkt, kde se již tradičně konaly adventní trhy řadící se k nejstarším na světě. Na trzích jsme se nadýchali vánoční atmosféry, ochutnali místní speciality, nakoupili několik suvenýrů na památku a pomalu se loučili s Drážďanami.

Na zpáteční cestě autobusem jsme si sdělili několik dojmů z výletu, pochlubili jsme se navzájem svými drobnými nákupy a těšili jsme se domů. Do Brna jsme se vrátili ve večerních hodinách.

Adventní Drážďany, prosinec 2016 Adventní Drážďany, prosinec 2016 Adventní Drážďany, prosinec 2016 Adventní Drážďany, prosinec 2016 Adventní Drážďany, prosinec 2016

Za vyučující německého jazyka ZŠ Masarova Mgr. Terezie Moskalová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019