ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Dějepisná olympiáda

Školní kolo olympiády v dějepisu proběhlo 30. 11. 2016 a zúčastnilo se jej 17 žáků osmého a devátého ročníku.

Téma letošní soutěže: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Soutěžící mohli získat maximálně 60 bodů.

Výsledky:

1. místo:Kateřina Kunstová9. B32 bodů
2. místo:Matyáš Jekl9. B30 bodů
3. místoJulie Kučerová9. A25 bodů
Šimon Molák8. A25 bodů
Max Vlasák8. B25 bodů

Do městského kola postupuje Kateřina Kunstová. Gratulujeme!

Mgr. Jana Osičková

Návštěva u pana starosty
Global storylines – Učíme se příběhem