ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Odkaz Karla Čapka

Projekt v 9. B

Každoročně zařazujeme do výuky literární výchovy v devátém ročníku projekt o Karlu Čapkovi, jeho životě a díle. Podmínkou tohoto projektu je vlastní četba některého díla tohoto spisovatele.

Témata projektu byla vyhlášena již v červnu, aby měli všichni dostatek času na čtení, třeba i o prázdninách.

V září jsme si celý projekt připomněli, žáci vytvořili šest pracovních skupin, vybrali si téma a v průběhu dvou měsíců vyhledávali informace týkající se určitého literárního žánru, nebo Čapkova osobního i profesního života. Jednotlivé skupiny zpracovávaly tato témata: Rodina, studium a počáteční tvorba K. Čapka, Čapek jako novinář a cestovatel, pohádky a příběhy pro nejmenší, povídky, romány s protifašistickou myšlenkou a dramata. Protože Čapkova tvorba není jednoduchá, v  průběhu přípravy probíhaly individuální konzultace. V listopadu, ve stanovených termínech pak jednotlivé skupiny prezentovaly své práce. Někteří měli své prezentace v elektronické podobě, což nebylo podmínkou, hodnotili jsme především mluvený projev a informace o přečtené knížce. Většina dětí přistoupila ke svému úkolu zodpovědně, předvedly velmi zdařilé prezentace, byl to pro ně takový trénink na závěrečné absolventské práce. Společně s ostatními jsme také hodnotili úroveň mluveného projevu, vystupování i úroveň prezentací v elektronické podobě. Letošní projekt o snad nejlepším českém spisovateli se deváťákům vydařil a zaslouží velkou pochvalu. Jen dva z celé třídy nic nepřečetli a omezili se na teorii.

Všichni se shodli na tom, že jim projekt velmi pomohl poznat a pochopit Karla Čapka a jeho myšlenky, které ve svém díle zanechal dalším generacím.

Mgr. J. Osičková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019