ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně

V pátek 21. října 2016 proběhl na naší škole workshop o tolik diskutovaném tématu inkluze pro žáky sedmých a osmých tříd. Tuto akci realizovala mezinárodní nezisková organizace LUMOS spolu s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR. Kromě zástupců těchto organizací se workshopu zúčastnila i maminka dívky postižené Downovým syndromem.

Celý workshop byl veden hravou a interaktivní formou. V první části informoval žáky o tom, co je to vlastně inkluze a jakým způsobem jsou do běžných škol začleňováni žáci se specifickými potřebami. Děti měly u sebe celou dobu kartičky, pomocí kterých mohly vyjádřit svůj názor, pokud ho nechtěly sdělovat přímo. Součástí byla i krátká videa, mezi nimiž se objevila také Martinka postižená Downovým syndromem a její rodina. V druhé části pracovali žáci ve skupinkách. Měli se zamýšlet nad společným vzděláváním dětí, diskutovat o překážkách, které by tomu mohly stát v cestě, a o tom, co by oni sami i škola mohli udělat pro začleňování dětí s postižením do běžných škol. Přitom každá skupinka pracovala s konkrétním případem postiženého dítěte. Výstupem byly potom plakáty, které skupinky představily ostatním spolužákům.

Vzhledem k tomu, že naše škola už delší dobu integruje žáky se specifickými potřebami, děti reagovaly po celou dobu velice vstřícně a tolerantně. Přestože o samotné inkluzi toho moc nevěděly, myšlenka na společné vzdělávání jim připadala zajímavá a viděly v tom spíš přínos pro všechny zúčastněné. Kdykoliv během workshopu se mohly na cokoliv zeptat jak lektorek, tak i maminky postižené Martinky. Lektorky si s potěšením vyslechly názory dětí, protože i jich se inkluze bude dotýkat a na to se ve společnosti občas zapomíná.

Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně, říjen 2016 Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně, říjen 2016 Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně, říjen 2016 Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně, říjen 2016

Mgr. Miroslava Kubíčková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019