ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Atletika na Masarce

Letos jsme na naší škole zahájili třetí rok spolupráce s Českým atletickým svazem. Jsme zapojeni do projektu Atletika pro děti - sportování šitého na míru nejmenším dětem obohacením tělesné výchovy na prvním stupni základních škol o hravé základy atletických disciplín. Partnerem projektu je i firma NESTLE, která nás podpořila darováním atletické sady, ke které jsme zakoupili další a hojně je využíváme v hodinách tělesné výchovy. S počátkem školního roku spustil Český atletický svaz nový projekt Atletika pro radost I., který má napomoci podpoře atletění v nově vzniklých, ale i stávajících kroužcích atletiky na prvním stupni základních škol. Ty by se měly přeměnit v oficiální školní přípravky spolupracující s místními atletickými kluby a potažmo Českým atletickým svazem.

K naší velké radosti jsme byli vybráni z více než 90 škol mezi čtyřicet, které tak mohou i v odpoledních hodinách rozvíjet pohybovou zdatnost dětí a to ve spolupráci s úspěšným brněnským klubem AK Olymp. Ve škole už fungují 2x týdně oficiální sportovní přípravky pro děti 1. - 3. tříd a 4. - 6. tříd, které jsou zcela naplněny a zájem dokonce převyšoval naše nynější možnosti.

A spolupráce s projektem nenabízí málo: vedle finanční a materiální podpory i možnost dalšího vzdělávání pedagogů a čerpání podnětů z úspěšného projektu Atletika pro děti.

V září proběhly mezinárodní závody Ekag, na kterých nás již v dresech AK Olymp Brno reprezentovalo několik děvčat, navštěvujících školní sportovní přípravku. Vyzkoušely si tak atmosféru velikých atletických závodů a určitě tak položily základy rozvoje atletiky na naší škole.

Mgr. R.Miková

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019