ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Evropský den jazyků na ZŠ Masarova

Dne 30.9.2016 se na naší škole konal projektový den věnovaný evropským zemím. Do projektu byli zapojeni všichni žáci druhého stupně. Každá třída si vylosovala jednu z evropských zemí, kterou měla za úkol prezentovat ostatním třídám, poskytnout nejzajímavější informace týkající se osobností, památek, gastronomie, módy, přírodních krás….

Celý měsíc nového školního roku byl věnován přípravě, organizaci, sbírání materiálů a výrobě dekorací. Žáci vyráběli vlajky, mapy, vymýšleli slogany, zjišťovali, jak se v konkrétní zemi slaví Vánoce, jaké jsou vánoční zvyky, kdo nosí dárky. Dále vyhledávali základní informace o školství, jako např. jaké je známkování, počet ročníků, prázdniny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o den věnovaný jazykům, bylo dalším úkolem vyhledat základní fráze, které jsou nezbytné pro komunikaci v dané zemi.

Ve čtvrtek 29.9.2016 si všechny třídy připravily učebny pro prezentaci. Následující den se žáci a vyučující střídali ve třídách dle připraveného rozpisu. Po prezentaci následovala soutěž pojící se k dané zemi, např. v Rakousku jsme přelézali Alpy, v Itálii vázali nejdelší špagetu, na Slovensku oblékali hokejovou výstroj. Mnozí žáci přinesli spoustu napečených či uvařených dobrot, které jsme mohli průběžně ochutnávat, a za což dostali ve finále plusové body. Ukončením projektového dne bylo hodnocení nejlepší prezentace, kde sami žáci vhazovali žetony do připravených schránek s označením dané země. Poté se fotili ve fotokoutku, kde mohli využít různých připravených rekvizit. Absolutním vítězem se stala třída 9. A, která představila Anglii ve vší parádě.

Cílem projektu bylo připojit se k neformálním oslavám Evropského dne jazyků, posílit motivaci žáků k výuce cizím jazykům a rozšířit jejich znalosti o evropských státech. Žáci i učitelé příjemně strávili nevšední školní den, který spojoval vzdělávání a školu hrou.

Evropský den jazyků na ZŠ Masarova, září 2016 Evropský den jazyků na ZŠ Masarova, září 2016 Evropský den jazyků na ZŠ Masarova, září 2016 Evropský den jazyků na ZŠ Masarova, září 2016 Evropský den jazyků na ZŠ Masarova, září 2016

Za učitele němčiny Mgr. Terezie Moskalová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019